background

Polowania

Jeleń szlachetny

  od 21 sierpnia do końca lutego
  od 1 września do 15 stycznia
  od 1 września do końca lutego
 

Jeleń sika

  od 1 października do 15 stycznia
 

Daniel

  od 1 października do końca stycznia
  od 1 października do 15 stycznia
 

Sarna

  od 11 maja do końca września
  od 1 października do 15 stycznia
 

Dzik

  cały rok
 
 

Muflon

  od 1 października do końca lutego
  od 1 października do 15 stycznia
 

Borsuk

  od 1 września do końca listopada
     

Tchórz
Kuna

(leśna i domowa)

  od 1 września do końca marca
     

Lis

  od 1 czerwca do 31 marca
(na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok)
 

Jenot
Norka amerykańska
Szop pracz

  przez cały rok
 

Piżmak

  od 11 sierpnia do 15 kwietnia
 

Zając szarak
Dziki królik

  od 1 listopada do końca grudnia
w drodze odłowu do 15 stycznia
 

Bażant

  od 1 października do końca lutego
  tylko w OHZ od 1 października do końca stycznia
 

Kuropatwa

  od 11 września do 21 października
w drodze odłowu do 15 stycznia
 

Kaczki

(krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica)

  od 15 sierpnia do 21 grudnia
 

Gęsi

(zbożowa, białoczelna)

  od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia)
 

Gęsi

(gęgawa)

  od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia)
 

Słonka

  od 1 września do 21 grudnia
 

Łyska

  od 15 sierpnia do 21 grudnia
 

Gołąb grzywacz

  od 15 sierpnia do końca listopada
 

Jarząbek

  od 1 września do końca listopada
 

Przez cały rok wolno polować na:

borsuki, tchórze, kuny na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew, oraz na piżmaki i norkę amerykańską na terenach rybackich obrębów hodowlanych.