background

Hubertus AD 2015

Tradycji stało się zadość. Jak co roku spotkaliśmy się w dużym gronie kolegów kultywować długowiekową tradycję. To już 66 Hubertus w naszym kole. Tradycyjnie wyłoniono Króla polowania i Króla pudlarzy. Z rąk Kierownika polowania ślubowanie przyjął nowy Kolega. Odbył się również chrzest myśliwski. Święto po raz pierwszy obchodzono około 1444 roku. Początkowo były to wielkie polowania. W Polsce kult św. Huberta, nazywany hubertowinami lub hubertusem, sięga XVIII wieku. Z jego wprowadzeniem związane są dzieje dynastii władców saskich, którzy zasiadali na tronie polskim. Z kolei w czasach II Rzeczypospolitej, pierwszym organizatorem polowań hubertowskich w Spale był prezydent Ignacy Mościcki. Odbyło się ono w 1930 roku 3 listopada. Darz Bór

fot. K. Alenkowicz